Wat verdienen we?

Deze vraag is op twee manieren op te vatten: als een zakelijke vraag, waarvan het antwoord op een salarisstrook is af te lezen en als een ethische/levensbeschouwelijke vraag, die te maken heeft met de vraag waar we recht op hebben op basis van allerlei onduidelijke criteria.

De crisis van de afgelopen drie jaar heeft de discussie over een rechtvaardige beloning aangescherpt. Hoe verkoop je een miljoenenbonus voor iemand die alleen maar negatieve effecten voor het bedrijf heeft gehad? Wie zijn vakbondsblad bijhoudt, leest ook voortdurend over bestuurders van scholen die met salarissen boven de balkenendenorm wegkomen.

Wie met leerlingen over deze levensbeschouwelijke aspecten van de geldelijke waardering communiceert – een onderwerp waarover werkelijk iedere leerling een mening klaar heeft – komt ook snel tot de ontdekking dat er in veel gevallen sprake is van de klok en de klepel. Leerlingen noemen bedragen die gewoon niet kloppen en hebben er ook geen idee van wat bepaalde beroepsgroepen verdienen.

Wil je de uitdaging aangaan om enkele levensbeschouwelijke en ethische vragen aan de leerlingen te stellen en hen daarbij de opdracht te geven een onderzoek te doen naar wat er feitelijk verdiend wordt in Nederland, kan nogal wat informatie vinden op http://www.loonwijzer.nl. Op deze webstek komen de meest verschillende beroepen ter sprake. Leerlingen kunnen ook gegevens vinden over het minimumloon en als ze het beroep van hun meest verdienende ouder kennen, kunnen ze daarover ook een indicatie krijgen.
Vanuit dit soort gegevens die herkenbaar voor hen zijn en van waaruit ze hun leven hebben opgebouwd kunnen ze dan verder met jouw vragen, bijvoorbeeld over een rechtvaardige beloning en andere interessante vragen.