Werken met citaten

De meeste lezers van LIA weten ondertussen dat onze sectie levensbeschouwing een warm pleitbezorger is van het portfolio en dat ook al jaren op het programma heeft staan. Daarbij is het de bedoeling dat een leerling de opdrachten van de afgelopen vijf jaar levensbeschouwing nog eens doorneemt en gebruikmakend van eigen citaten zijn of haar ontwikkeling schetst aan de hand van een aantal richtvragen.

Zolang het gaat om leerlingen van ‘eigen kweek’ is er niets aan de hand, moeilijker wordt het als een leerling in klas 3 of 4 binnenkomt en dan aan het eind van leerjaar 5 dezelfde opdracht als de andere leerlingen krijgt. Deze leerling beschikt niet over de vereiste 90 procent van de gemaakte opdrachten en zou de reflectie op het portfolio dus niet kunnen maken. Voor deze leerlingen hebben we een alternatief voor de reflectie op het portfolio ontwikkeld, waarbij we hen vragen serieus op een aantal andersoortige reflectie-opdrachten in te gaan.

Een van deze opdrachten is het werken vanuit citaten. We geven hen een citatensite op en vragen hen vijf voor hen belangrijke thema’s te kiezen, daarover 5 serieuze citaten te kiezen en dieper in te gaan op het citaat, dat het meest waardevol is bij dat thema.

Een van mijn laatste leerlingen, Fleur, vroeg ik om toestemming om haar uitwerking in LIA op te nemen. Hieronder volgt hij:
Vijf thema’s:
– Liefde
– Afscheid
– Droom
– Dood
– Fantasie

Liefde:
– Liefde maakt een smal bed breed
– De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind.
– Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen.
– Liefde doen moet je met liefde doen.
– Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven.

Mooiste citaat bij het thema liefde: Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven.
Dit is het mooiste citaat dat ik ben tegengekomen omdat liefde voor mij een van de belangrijkste dingen in het leven is. Het hoeft dat niet alleen liefde voor een persoon (in mijn geval) van het andere geslacht te zijn maar ook liefde voor je familie en vrienden. Voor die liefde moet je vechten en daar moet je dingen voor opgeven, het is niet altijd gemakkelijk maar ik doe er wel moeite voor. Daarom vond ik dit citaat bijzonder.

Afscheid:
– Het afscheid verlengen is niets waard ; je verlengt niet de aanwezigheid maar het vertrek.
– Het leven is een voortdurend afscheid nemen.
– Degenen die ons verlaten, voelen niet de pijn van het afscheid; de achterblijvers lijden.
– Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering.
– Dankbaar voor haar leven, verdrietig over haar afscheid.

Mooiste citaat bij het thema afscheid: Het leven is een voortdurend afscheid nemen.
Dit citaat vind ik niet zo zeer de mooiste maar is wel de harde waarheid. In je leven neem je constant afscheid of je nou wil of niet. Nu zit ik in een fase wat een goed voorbeeld is. Dit jaar ga ik namelijk afscheid nemen van het Newman, van mijn middelbare schooltijd. Dit is niet leuk maar er gaat wel weer een nieuwe wereld voor me open, de studententijd. EN van die studententijd zal ik ook ooit weer afscheid van moeten nemen. Het leven is tenslotte voortdurend afscheid nemen!

Droom:
– Wie verschil maakt tussen droom en werkelijkheid is nog niet voldoende wakker geworden.
– Een doel is een droom met een deadline
– Droom alsof je eeuwig zult leven. Leef alsof je vandaag zult sterven.
– Niets is een zwaardere opgave dan het waarmaken van een droom.
– Het leven is een droom, maar dromen is geen leven.

Mooiste citaat bij het thema droom: Wie verschil maakt tussen droom en werkelijkheid is nog niet voldoende wakker geworden.
Maak geen verschil tussen droom en werkelijkheid. Het thema droom sprak me samen met fantasie meteen aan omdat het de twee mooiste dingen zijn die er bestaan. Je moet dromen zien als een deel van je leven maar je kunt het niet met de werkelijkheid vergelijken. Je dromen hoeven niet waar gemaakt te kunnen worden maar het is iets van jezelf, waar je zelf heerlijk bij weg kunt ‘dromen’.

Dood:
– ’s Morgens gezond ontwaken is al een overwinning op de dood.
– Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt.
– Vlug vliegt de tijd, maar nog vlugger vliegt de dood – voor de tijd bestond de dood en na de tijd zal de dood nog bestaan.
– De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven.
– Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.

Mooiste citaat bij het thema dood: De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven.
Ik vind dit een mooi citaat omdat ik zelf altijd zeg dat de dood niets lelijks is. Het is iets dat moet gebeuren, sommige mensen gaan alleen te vroeg uit het leven.. Zeker na het einde van een goed leven is de dood een goede afsluiting.

Fantasie:
– De mens heeft zijn fantasie om hem voor te bereiden op de werkelijkheid.
– Iemands vrijheid is niet groter dan zijn fantasie.
– Geluk is misschien wat fantasie, wat inbeelding. Wanneer men dat niet heeft, blijven slechts de alledaagsheden van het leven over.
– Ik definieer fantasie wel eens als iets wat mij is verteld door een ander die ik nooit zelf gezien heb.
– Veel weten doodt de fantasie.

Mooiste citaat bij het thema fantasie: iemands vrijheid is niet groter dan zijn fantasie.
Je vrijheid kan niet groter zijn dan je fantasie. Ik zie mijn fantasie als het uiterste, het onbereikbare. Niets kan verder gaan want alles is mogelijk in je eigen fantasie.