Werken met een digitale tijdlijn

Docenten houden er vaak van zaken in een chronologische volgorde te zetten. Dat kun je doen met jaartallen, met gebeurtenissen, met biografische gegevens en zo meer.

Docenten laten die tijdlijn vaak door leerlingen maken. Dat gebeurt dan met papier en potlood of pen; het gebeurt soms op de computer en nu kan het ook voor niets op het internet.
Op de webstek Preceden kun je mooie en duidelijke tijdslijnen maken.

Je schrijft je in en kunt aan de slag. De tijdlijn die je maakt, kan allerlei gebeurtenissen bevatten, bijvoorbeeld een biografie. Bij het invullen van de gebeurtenis kun je de nodige extra informatie meegeven, die getoond wordt als je met de cursor over de gebeurtenis gaat. Een docent kan daarmee leerlingen verplichten meer informatie te geven dan een datum en een gebeurtenis, maar ook een kort verslag, de belangrijkste hoofdpersonen e.d.

Om de zaak niet te ingewikkeld te maken kun je lagen toepassen. Bij een biografie bijvoorbeeld: een laag voor de relaties, woonplaatsen, schoolleven, hobbies in de loop der jaren, etc.
In het onderwijs zou je leerlingen enkele tijdlijnen naast elkaar kunnen laten maken, bijvoorbeeld gebeurtenissen in de geschiedenis van jodendom, christendom en islam naast elkaar.

In eerste instantie zijn de tijdlijnen privé, maar ze kunnen ook publiek gemaakt worden of beperkt worden met een wachtwoord, dat aan een bepaalde groep mensen is meegedeeld.

Wie ermee gaat werken en zijn tijdlijnen publiek maakt, vraag ik vriendelijk die door te geven, zodat we collegae ook levensbeschouwelijke tijdlijnen kunnen laten zien.

Je vindt de webstek hier.