Werken met een tijdlijn 2

In LIA 152 schreef ik over de mogelijkheid op internet allerlei tijdlijnen uit te zetten, waarmee leerlingen actief aan de slag kunnen. Van onze Belgische collega Jef Vekemans kreeg ik kort daarna een mail, waarin hij meldde dat hij met zijn leerlingen al een hele tijd met een tijdlijn werkte, die hij in Excel had opgezet,
Hij schreef:
“[De bijgevoegde tijdslijn] is een verzamelstaat van verschillende klassen uit verschillende jaren van het Algemeen Secundair Onderwijs. 
Het leereffect is het grootste geweest voor leerlingen die een deel van de lijn zelf samengesteld hebben.
 Een ander belangrijk effect duikt op wanneer de lijn uitgerold wordt en opgehangen en de lln ze van op afstand kunnen bekijken.  Dan vallen namelijk de “gaten” in onze kennis op, dan wordt ook duidelijk dat een heel slimme mens alleen maar een grotere tijdslijn in zijn hoofd heeft.
Echt iets bijleren is vanaf dan voor de leerlingen niet meer : kennis opstapelen, maar nieuwe dingen opzoeken, antwoorden op de persoonlijke vragen zoeken, verbanden leggen.   Er is vanaf dan niet meer alleen verruiming van het wereldbeeld van de leerlingen, maar ook verdieping.
 
Ook kunnen kleurpatronen herkend worden en vragen uitlokken, vb over de geschiedenis van Noord-Amerika, over de oecumenische tendensen in de verschillende godsdiensten, over de missioneringsijver van de katholieken enz….”
 
Jef Vekemans voegt er met nadruk nog aan toe: “ Je kunt de tijdslijn in LIA opnemen, Zolang je vermeldt dat het geen werk van mij alleen is, maar van een heleboel LEERLINGEN van het Koninklijk Atheneum in Keerbergen, is er NATUURLIJK geen probleem.
Zelf heb ik nog geprobeerd om de leerlingen hyperlinks te laten toevoegen achter de namen en gebeurtenissen, maar dat is niet gelukt. Ze beleefden dat als “bandwerk” en beperkten zich tot links in wikipedia. Dat was net niet de bedoeling.
Een probleem dat de leerlingen niet automatisch opmerken : de schaal van de tijdslijn wordt groter van links naar rechts. Dezelfde afstand, gemeten van links naar rechts, bestrijkt niet altijd hetzelfde aantal jaren/eeuwen aan de linkerkant en aan de rechterkant van de tijdsband.
Het is misschien nuttig om zelf de tijdslijn eens af te drukken (in kleur, op kosten van je school) en uit te rollen voor de ogen van de leerlingen. Dan kunnen de leerlingenreacties vergeleken worden en eventueel de vormgeving enzovoort aangepast.
Een tijdslijn die opgehangen aan de muur aangetroffen wordt, trekt lang niet zo veel aandacht.
Jefs tijdslijn in Excel is te downloaden via http://www.uitgeverijwvdoever.nl/download/tijdslijn.xls
Ervaringen met deze tijdlijn zijn uiteraard van harte welkom. En heel veel dank aan collega Jef Vekemans.