Arrogante wetenschap

Michiel Bussink schrijft in de Genoeg, herfst 2014 over rellen in de wetenschap:

“In 2013 ontstond er een enorme rel over de promotie van Joris van Rossum aan de Vrije Universiteit. Deze bioloog stelde dat het moeilijk is om seksuele voortplanting te begrijpen aan de hand van Darwins evolutietheorie. Vier biologen van de universiteiten van Utrecht en Wageningen reageerden woedend en in hun kielzog wetenschapsjournalisten als Marcel Hulspas.

Ze diskwalificeerden het proefschrift – Van Rossum had niet mogen promoveren – en tegelijk de hele Vrije Universiteit.  Voor hoogleraar wiskunde Ronald Meester, een van de promotoren van Van Rossum, was dit, én een soortgelijk geval in de VS, aanleiding om het boek ‘Arrogant’ te schrijven.

Hij verbaast zich er allereerst over dat de reacties op het proefschrift zo enorm agressief waren, terwijl Van Rossum niet eens de evolutietheorie ter discussie stelde. “De wetenschap zelf leek op het spel te staan,” schrijft hij. Volgens Meester komt het incident voor uit het dominante idee dat de wetenschap in principe antwoord kan geven op alle vragen. Dat idee is volgens hem arrogant én spijtig. “De roep om voor alles wetenschappelijk bewijs aan te leveren bedreigt de waarde en betekenis van wijsheid”.

Een overmatig beroep op de rede en wetenschap leidt volgens hem tot zingevingsproblemen. De meest essentiële levensvragen zijn nu eenmaal niet alleen met behulp van de rationaliteit te beantwoorden of misschien zelfs helemaal niet te beantwoorden.

Meester noemt zichzelf ‘niet ongelovig, maar geen anti-wetenschapper.” Dat laatste mag je verwachten van een hoogleraar wiskunde. Met des te meer gezag kan hij dan ook zeggen waar veel wetenschappers niet aan willen: “De wereld is ten diepste onbegrijpelijk.”

Ronald Meester, Arrogant, waarom wetenschappers vaak minder weten dan ze denken, ten Have, € 14,99

Wie kennis wil nemen van een kritische reactie op het boek van Meester, kan het artikel van Riemersma op http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/boeken/item/470-meester-ronald-arrogant-2014.html lezen.